2013-05-09 torsdag

Moment 22

I december 2010 började vi planera inför en ny formgjuten sits till mig. I januari 2011 hade vi första mötet inklusive avgjutning nere i Malmö, hos Pekka på Aktiv Ortopedteknik. Under följande år hade vi ett antal utprovningar i Kristianstad och Malmö som tog allt mellan en och fem timmar per tillfälle. Den första sitsen fungerade inte och fick kasseras. Så även sits nummer två. Vad gör vi nu?

Vi kontaktade ett annat företag som gör formgjutna sitsar och gjorde ett försök där. Inte heller det funkade, så vi började på en ny sits. Tyvärr funkade inte det heller.

Två år. Fyra sitsar. Oändligt mycket tid, kraft och för Region Skåne: pengar.

Redan från början föreslog jag en Matrixsits. Jag känner flera som endast fått en bra sittställning i en sådan. Istället för en gjuten form som är svårmanipulerad är Matrix gjord av ett rutnät av kulleder där man kan ändra allt i minsta detalj. Man slipper en avgjutning med felmarginalerna det innebär plus att man slipper göra nya så ofta som varje/vartannat år. Matrix kan fungera i tio-femton år då den går att justera och bygga ut efterhand. En Matrixsits kostar på ett ungefär samma som en annan formgjuten sits men håller alltså betydligt längre, det finns ekonomiska vinster att göra.

Matrix görs bara i Stockholm, på OT-center, av en enda person: Hans. De andra formgjutna sitsarna görs i hela Sverige. Det fick hjälpmedelscentralen att inte alls vilja fundera på Matrix, för två år sedan. Nu ser läget lite annorlunda ut och efter mycket bearbetning har jag nu fått dem att tro på att det är den bästa möjligheten vi har och jag har fått tid på OT-center den 22:a och 23:e maj.

YES!

Glad i hågen fyllde jag i ansökan om riksfärdtjänst via Skånetrafiken som så många gånger förut och döm om min förvåning när jag per telefon fick avslag. Jo, det här räknas tydligen som en sjukresa, men det är till min fördel, då betalar jag bara 124:- enkel resa! Ja, och så behövs ett par intyg förstås, från läkaren som remitterat mig från Skåne. Jag behöver också uppvisa remiss/betalningsförbindelse då det är utom Region Skåne samt spara kvittona från resan som jag själv bokar och sedan söker ersättning för i efterhand. Om intyg kan styrka behovet av övernattning kan jag även ansöka om ersättning för det. Två övernattningar blir det så jag tackar och bockar för informationen.

Någon läkare är inte inblandad. Jag pratar med Pekka som ska med på resan eftersom det är han som har haft kontakt med Hans. Pekka är inte anställd av Region Skåne utan av Aktiv Ortopedteknik och får därför inte skriva intyget om sjukresa, får han reda på efter ett samtal med Skånetrafiken. Efter mycket om och men får jag fram att en arbetsterapeut anställd av Region Skåne kan skriva intyget, jag meddelar min arbetsterapeut och hon lovar att fixa det.

Jag pratar återigen med Skånetrafiken för att förhöra mig om vad för remiss/betalningsförbindelse som krävs. De säger att de brukar se när det inkommer en specialistvårdsremiss och det har det inte gjort i mitt fall. Jag pratar med arbetsterapeuten igen och hon ska kolla upp. Hon i sin tur pratar med Skånetrafiken och med Pekka x antal gånger eftersom det visar sig att någon sådan inte finns.

Arbetsterapeuten meddelar mig att det verkar gå att lösa på så vis att Pekka, som har betalningsförbindelsen, skickar den samt en notering varför vi måste göra detta i Stockholm till verksamhetschefen på Hjälpmedelscentralen som pga sin anställning i Region Skåne kan skriva under.

Dagen efter pratar jag med arbetsterapeuten igen och det visar sig inte alls vara så enkelt. Avtalet mellan Aktiv Ortopedteknik och OT-center är liksom internt, det ligger inte hos Region Skåne, och därför finns inte rätt typ av betalningsförbindelse. Den koden Skånetrafiken behöver finns inte. Utan betalningsförbindelsen kan jag inte få sjukresan beviljad.

Jag får frågan om jag vill ställa in utprovningen om det inte går att lösa. Rättare sagt utprovningarna, då det kommer att bli en Stockholmsresa till inom kort för en slutgiltig utprovning.

Är det meningen att jag ska behöva lägga ner många timmar på att reda i detta, som ändå inte verkar gå att lösa? Och inte bara jag – Pekka och min arbetsterapeut har pga detta etablerat en kontinuerlig kontakt och arbetsterapeuten har involverat både chefer och ekonomiansvariga.

Hade jag skickats från ett sjukhus i Skåne till ett sjukhus utanför Skåne hade det inte varit några problem. Men jag kan väl inte hjälpa att detta går genom en ortopedteknisk klinik vars personal inte är anställda av Region Skåne och vars betalningsförbindelser ser något annorlunda ut än sjukhusens?

Jag får inte åka riksfärdtjänst för att det är en sjukresa, och en sjukresa verkar jag inte kunna få beviljad. Inte för att behovet inte finns utan för att remissen/betalningsförbindelsen ser annorlunda ut.

Ska jag behöva ta från mina sparpengar för att överhuvudtaget få chansen att få ett bra sittande?

Klockan: 20:49 | Kategori: Allmänt, SMA | 2 Kommentarer »