Spinal Muskelatrofi typ 2, det heter min diagnos. Min neuromuskulära sjukdom som klassas som muskelsjukdom.

Innan jag skrivit ihop information om det här, kan du läsa om det på Socialstyrelsens hemsida.